ชุดตะขอแขวนรูปตัวเอส รุ่น ริน่า (6 ชิ้น/ชุด ) - สีเงิน