กระถางพลาสติกสาน รุ่นพอสตัน ขนาด 12.5 x 11 ซม. - สีธรรมชาติ