กระถางพลาสติกสาน รุ่นพอสตัน ขนาด 19.5 x 18 ซม. - สีธรรมชาติ