รั้วพลาสติกยืดได้ รุ่นเวอร์ทิส ขนาด 100 x 200 ซม. - สีขาว