ที่ใส่สบู่เหลว รุ่น แซนเดล 7.6 x 17 ซม. - สีหินทราย