จานรองสบู่ รุ่น แซนเดล 12.3 x 8.4 x 2.7 ซม. - สีหินทราย