โคมไฟตั้งโต๊ะ รุ่น ดาร์ซี ขนาด 40.6 x 40.6 x 84 ซม. - สีเทา