โคมไฟแขวน รุ่น เอสติน ขนาด 30 x 30 x 24 ซม. - สีขาว