โคมไฟแขวน รุ่น เอสตัน ขนาด 30 x 30 x 25 ซม. - สีเทา