ต้นไม้ประดิษฐ์ รุ่นว่านนกคุ้มเรียกทรัพย์ - สีเขียว