แจกันดอกไม้จัดสำเร็จ รุ่นดับเบิลยูเอช โซเฟีย - สีขาว