ช่อดอกกุหลาบ รุ่น เอริดา ขนาด 25 x 25 x 30 ซม. - สีชมพู