ตู้ลิ้นชัก 4 ชั้น ทรงแคบ รุ่นโมลด์ HH-465/4 - สีขาว