กล่องกลมอเนกประสงค์ 7 ชั้น รุ่นบ๊อกบ๊อก - สีใสโปร่ง