รูปปั้นหอเอนปิซ่า รุ่น ปิซาโน ขนาด 17.75 นิ้ว - สีเงิน