พรมหินเช็ดเท้า รุ่น เพียทรา ขนาด 45 x 35 ซม. - สีขาว