พรมหินเช็ดเท้า รุ่น เพียทรา ขนาด 60 x 39 ซม. - สีขาว