ช่อเยอบีร่า 6 ดอก รุ่น บูเบอร่า สูง 30 ซม. - สีขาว