ต้นไฮเดรนเยียในกระถาง รุ่น มาโครฟิลล่า ขนาดสูง 107 ซม. - สีขาว/เขียว