ต้นพลูด่างในกระถาง รุ่น มาร์โค่ สูง 120 ซม. - สีเขียว