จานทรงตื้น รุ่น ฟอเรส ฟรอส ขนาด 10.5 นิ้ว - สีขาว/น้ำเงิน