ชามแกง รุ่น ฟอเรส ฟรอส ขนาด 6 นิ้ว - สีขาว/น้ำเงิน