เบาะรองนั่ง รุ่น เชสท์ ขนาด 36 x 37 x 3 ซม. - สีชมพู