ใบไม้ประดิษฐ์ในกระถางแขวนทรงหยดน้ำ รุ่น ลีฟเคลียร์ - สีเขียว