แจกันตั้งโต๊ะ รุ่น อะเลเซีย ขนาด 10.25 นิ้ว - สีโรสโกลด์