แจกันตั้งพื้น รุ่นมอร์เวนน่า ขนาด 22.5 นิ้ว - สีน้ำตาล