ตะกร้าอเนกประสงค์ รุ่น เฮอมาย ขนาด 46 x 33 x 61 ซม.