ถ่านไม้ไผ่ในรถยนต์ รุ่น วชนนท์ ขนาด 750 กรัม - สีน้ำตาล