เกมกระดานไม้ รุ่นทิค แทค โท - สีทองเหลือง/ธรรมชาติ