กล่องลิ้นชักอเนกประสงค์ รุ่นบริกเกอร์ ขนาด 15 ลิตร - สีขาว/เทา