กล่องลิ้นชักอเนกประสงค์ รุ่นบริกเกอร์ ขนาด 25 ลิตร - สีขาว/เทา