สตูลสี่เหลี่ยม รุ่น ลูมิกซ์ ขนาด 60 x 60 x 40 ซม. - สีน้ำตาล