รั้วตั้งยืด รุ่น วีนิส ขนาด 80 x 3 x 80 ซม. - ลายไม้ธรรมชาติ