ชุดผ้าปูที่นอน รุ่นพัลเมอรัล(3 ชิ้น/ชุด) ขนาด 6 ฟุต - สีเขียว