ปลอกหมอนหนุน รุ่นพัลเมอรัล ขนาด 20 x 30 นิ้ว - สีเขียว