ปลอกหมอนข้าง รุ่นพัลเมอรัล ขนาด 14 x 44 นิ้ว - สีเขียว