เจลปรับอากาศ รุ่น โคอาล่า ขนาด 212 กรัม - กลิ่นแอดเวนเจอร์