ที่เก็บขวดไวน์จำนวน 8 ขวด รุ่น ดีโค - ลายไม้ธรรมชาติ