พรมห้องน้ำ รุ่น เพนนี่ ขนาด 50 x 80 ซม. - สีน้ำตาลอ่อน