พรมห้องน้ำ รุ่น เพนนี่ ขนาด 50 x 80 ซม. - สีฟ้าอ่อน