นาฬิกาติดผนัง รุ่นมาเดอลิน ขนาด 12 นิ้ว - สีขาว/ดำ