นาฬิกาติดผนัง รุ่นเฮลเลย์ ขนาด 12 นิ้ว - สีไม้เข้ม