หลอดไฟ LED ฟิลิปส์ รุ่น นีออนกลม 20 Watt/865 NW - สีขาว