นาฬิกาติดผนัง รุ่นอาร์ดัน ขนาด 24 นิ้ว - ลายไม้ธรรมชาติ