ที่นอนปิคนิคยางพารา รุ่นเนเจอร์ซอฟท์ ขนาด 3 ฟุต - สีขาว