พรมห้องน้ำกันลื่น รุ่นเบลก้า ขนาด 67 x 37 ซม. - สีครีม