ต้นปักษาสวรรค์ในกระถาง รุ่นลิทเซีย สูง 175 ซม. - สีเขียว