ต้นปักษาสวรรค์ในกระถาง รุ่นลิทเซีย สูง 130 ซม. - สีเขียว