ต้นปาล์มพัดในกระถาง รุ่นแฟนนิช สูง 120 ซม. - สีเขียว