ต้นปาล์มพัดในกระถาง รุ่นแฟนนิช สูง 200 ซม. - สีเขียว